شرکت صنایع تولیدی صریر در سال 1368 با هدف رشد و تعالی صنعت کشور و نوآوری در عرصه تولید داخلی تاسیس گردید 

امید است با تلاش بی وقفه صنعتگران این مجموعه و استقبال و همراهی شما هم میهنان عزیز بیش از پیش شاهد رشد و تعالی اقتصادی و صنعتی کشور عزیزمان باشیم. با تشکر و احترام